הופעות בתקשורת

"בוקר בריאות" רשת 13

מחלת ריאות חסימתית כרונית
הופעה בתוכנית בוקר לרגל יום COPD עולמי