פרופ׳ אורן פרוכטר מנהל מח' ריאות וטיפול נמרץ נשימתי

מרכז רפואי וולפסון אוניברסיטת תל אביב