פרופ׳ פרוכטר - מנהל מחלקת ריאות וטיפול נמרץ נשימתי

מרפאה פרטית וחוות דעת רפואיות משפטיות